รากเทียม

 

ประวัติ

ในปี 1950 จากการศึกษาและทดลองของ Dr.  Brånemark ทันตแพทย์ชาวสวีเดนซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Lund เขาได้นำโพรงหูของกระต่ายมาใช้ต่อกับกระดูกโคนขาของกระต่าย ซึ่งการทดสอบนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นเขาได้สังเกตว่ากระดูกที่ต่อไปนั้นมีการเจริญเติบโต ซึ่งเขาค้นพบว่ามันมีความใกล้เคียงกับไทเทเนียม หลังจากนั้นเขาได้ทำการทดลองกับสัตว์และมนุษย์ และจากการทดลองครั้งนี้ถือต้นกำเนิดของแนวคิด osseointegration ที่แพร่หลายในวงการรากเทียมปัจจุบัน (Carlsson, Bo, ed. (2012). Technological Systems in the Bio Industries: An International Study. Springer Science & Business Media. p. 191.)

ในปี 1965 Dr Brånemark ได้มีการทำการผ่าตัดฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกรของอาสาสมัคร

 

 

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการรักษารากฟันเทียม

          การทำรากฟันเทียมจะทำให้แก่คนไข้ที่สูญเสียหรือมีการหยุดการเจริญเติบโตของรากฟัน ในกรณีผู้สูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้ารับการทำรากฟันเทียมได้ และหรือกรณีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน เป็นต้น จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ารับการทำรากฟันเทียม ซึ่งการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป

-ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำรากเทียม

          คนไข้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน การดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม อาทิเช่น สูบบุหรี่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้การทำรากเทียมมีประสิทธิภาพลดลงและอายุการใช้งานของรากฟันเทียม

-ทำไมเราถึงให้บริการรากเทียมในราคาที่ทุกคนเข้าถึงง่าย

          เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยมากกว่าผลประกอบการหรือกำไร (Benefit) เพื่อให้คนไทยได้มีรอยยิ้มที่มั่นใจ

 

 

 ขั้นตอนในการรักษา

 ปรึกษาและตรวจสุขภาพช่องปากโดยละเอียด

ทันตแพทย์จะเป็นผู้ทำการวัดนาดของกระดูก ตำแหน่งของฟัน และแนะแนวทางในการรักษาแก่ผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว โปรดแจ้งให้ทันตแพทย์หรือพนักงานทราบทุกครั้งก่อนการตรวจรักษา

 

 นัดหมายในการเข้ารับการรักษา

แบ่งเป็นการรักษา 2 แบบ 1. การผ่าตัดแบบ 1 ครั้ง

 การผ่าตัดแบบนี้เรียกว่า Fixture (ทำหน้าที่เช่นเดียวกับรากฟัน)พื่อยึดติดกับกระดูก หลังจากนั้นจะใส่สกรูเพื่อปิดรากเทียม และเป็นโครงให้เหงือกมีการปรับตัว หลังจากการผ่าตัด 8 สัปดาห์ จะมีการพิมพ์ปาก เลือกสีฟัน และขั้นตอนสุดท้ายคือการทำฟันเทียมครอบลงบนแกนฟันการผ่าตัดแบบ 2 ครั้ง

 การผ่าตัดแบบนี้จะเป็นการผ่าตัดแบบ Fixture แห้ง มีการปิดรากเทียมและเย็บปิดแผล โดยการรักษาแบบนี้เราจะไม่เห็นรากเทียมโผล่มาในช่องปาก หลังจากการผ่าตัด 8 สัปดาห์ จะมีการใส่ healing abutment หลังจาก 30  วัน จะมีการพิมพ์ช่องปาก และขั้นตอนสุดท้ายคือการครอบฟันลงบนแกนฟัน


10 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 51 ครั้ง

Engine by shopup.com